Ấu Nhi Ca

From VEYM Wiki
Revision as of 19:28, 29 October 2019 by Haomai (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi,
luôn vui cười luôn ngoan ngoãn sống đời Ấu Nhi.
Nguyện bền chí theo gương Chúa Giê-Su tuổi thơ,
dưới bóng cờ, em mang Chúa cho tuổi Ấu thơ.

AuNhiCa.png

Sound Files

Ấu Nhi Ca (aunhi.mp3)


See also

Ca Hát