Ấu Nhi Ca

From VEYM Wiki
Revision as of 15:56, 12 March 2020 by Haitran (talk | contribs) (Sound Files)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Đoàn em như những mầm mạ non xanh tươi,
luôn vui cười luôn ngoan ngoãn sống đời Ấu Nhi.
Nguyện bền chí theo gương Chúa Giê-Su tuổi thơ,
dưới bóng cờ, em mang Chúa cho tuổi Ấu thơ.

AuNhiCa.png

Sound Files

Ấu Nhi Ca (aunhica.mp3)

See also

Ca Hát