Ca Tạm Biệt

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

Rời tay chúng ta vui lên đường nghĩa vụ. Bạn ơi đừng quên nhé phút giây xum vầy.
Tay trong tay mình vui lên nhé. Tim sắt se sầu thương não nề.
Vui ra đi sầu vương trên mắt. Xa cách nhau mình nhớ nhau hoài.

Ca tam biet.png

Sound Files


See also

Ca Hát