Difference between revisions of "Chào Lửa Thiêng"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
 
Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ.
 
Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ.
  
 +
== Sound Files ==
 
[https://gsotntt.online/resources/songs/chaoluathieng.mp3 Chào Lửa Thiêng (chaoluathieng.mp3)]
 
[https://gsotntt.online/resources/songs/chaoluathieng.mp3 Chào Lửa Thiêng (chaoluathieng.mp3)]

Revision as of 22:57, 23 October 2019

Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ. Cầm tay nhau quay vòng quanh lửa mới. Lửa bốc cháy tâm hồn ta hăng hái. Đón ánh lửa thiêng, đây đoàn ta, chung lời ca bên lửa bập bùng.

Bập bập bùng lửa thiêng reo vui, nhạc trầm trầm hoà ca chơi vơi, lửa rực sáng chiếu đêm âm u anh em ơi, ta cùng nhau lên tiếng ca rằng (vỗ tay 3 cái).

Lửa linh thiêng soi màn đêm u tối. Lửa cháy sáng ấm lòng ai lạnh lẽo. Lửa thiêng muôn đời, ta cùng vui đem lửa thiêng soi lòng mọi người. Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ.

Sound Files

Chào Lửa Thiêng (chaoluathieng.mp3)