Chào Lửa Thiêng

From VEYM Wiki
Revision as of 15:59, 12 March 2020 by Haitran (talk | contribs) (Sound Files)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ.
Cầm tay nhau quay vòng quanh lửa mới.
Lửa bốc cháy tâm hồn ta hăng hái.
Đón ánh lửa thiêng,
đây đoàn ta, chung lời ca bên lửa bập bùng.

Bập bập bùng lửa thiêng reo vui, nhạc trầm trầm hoà ca chơi vơi,
lửa rực sáng chiếu đêm âm u
anh em ơi, ta cùng nhau lên tiếng ca rằng (vỗ tay 3 cái).

Lửa linh thiêng soi màn đêm u tối.
Lửa cháy sáng ấm lòng ai lạnh lẽo.
Lửa thiêng muôn đời,
ta cùng vui đem lửa thiêng soi lòng mọi người.
Ố ô ô ồ, ố ô ô ồ.

Chaoluathieng1.png Chaoluathieng2.png

Sound Files

Chào Lửa Thiêng (chaoluathieng.mp3)

See also

Ca Hát