Difference between revisions of "Gọi Lửa"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
Line 2: Line 2:
 
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.<br />
 
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.<br />
  
[[File:Goilua.png]]
+
[[File:Goilua.png|600px]]
  
 
[https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3 Gọi Lửa (goilua.mp3)]
 
[https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3 Gọi Lửa (goilua.mp3)]

Revision as of 01:18, 27 October 2019

Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.

Goilua.png

Gọi Lửa (goilua.mp3)