Difference between revisions of "Gọi Lửa"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời n...")
 
 
(7 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.
+
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.<br />
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.
+
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.<br />
 +
 
 +
 
 +
[[File:Goilua.png|600px]]
 +
 
 +
 
 +
 
 +
== Sound Files ==
 +
[https://veym.sharepoint.com/:u:/s/DA/EYx8w9s-i2ZLv-xRYwwue50BahRabEKMz0iJGlu-Tztyfw?e=XUexui Gọi Lửa (goilua.mp3)]
 +
 
 +
==See also==
 +
[[Ca Hát]]

Latest revision as of 23:52, 12 March 2020

Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.


Goilua.png


Sound Files

Gọi Lửa (goilua.mp3)

See also

Ca Hát