Difference between revisions of "Gọi Lửa"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời n...")
 
Line 1: Line 1:
 
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.
 
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.
 
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.
 
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.
 +
 +
<html5media height="720" width="1280">https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3</html5media>
 +
[[File:goilua]]

Revision as of 02:11, 20 October 2019

Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo. Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.

<html5media height="720" width="1280">https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3</html5media> File:Goilua