Difference between revisions of "Gọi Lửa"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
  
 
[https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3 Gọi Lửa (goilua.mp3)]
 
[https://gsotntt.online/resources/songs/goilua.mp3 Gọi Lửa (goilua.mp3)]
 +
 +
==See also==
 +
[[Ca Hát]]

Revision as of 18:44, 30 October 2019

Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.

Goilua.png

Gọi Lửa (goilua.mp3)

See also

Ca Hát