Difference between revisions of "Hiệp Hành Ca"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
Line 15: Line 15:
 
Người Hiệp Sĩ xứng danh Anh Hùng.</br></br>
 
Người Hiệp Sĩ xứng danh Anh Hùng.</br></br>
  
==Sound Files==
+
==Files==
 +
[https://wp.veym.net/wp-content/uploads/2019/01/hiephanhca.pdf Music sheet pdf]
 
</br></br>
 
</br></br>
  

Revision as of 15:30, 12 March 2020

Dưới bóng cờ nêu gương Người Hiệp Sĩ trung kiên.
Vì yêu Chúa ta nguyện Dấn Thân.
Mang Đức Tin chiếu dọi vào Đình Trời.
Mang mến yêu thắm gội vào lòng người.
Người Hiệp Sĩ sống gương anh hào.

Là Hiệp Sĩ cố gắng chiến đấu, cho nhà Đức Tin nêu gương cao trung,
ta nguyên hiến thân, cho Giáo Hội trường sinh.
Là Hiệp Sĩ, cố gắng chiến đấu, đem nguôn ủi an đi tôn non sông
công bình khắp nơi, cho Nước Việt trường tôn.

Dưới bóng cờ noi gương Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo Nước Nam.
Cho giáo dân sống đạo nhiệt thành.
Cho Quốc Dân thái bình và thịnh vượng.
Người Hiệp Sĩ xứng danh Anh Hùng.

Files

Music sheet pdf


See also

Ca Hát