Difference between revisions of "Kinh Đội Trưởng"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(See also)
(Sound Files)
 
Line 12: Line 12:
  
 
== Sound Files ==
 
== Sound Files ==
[https://gsotntt.online/resources/songs/doitruong.mp3 Kinh Đội Trưởng (doitruong.mp3)]
+
[https://veym.sharepoint.com/:u:/s/DA/ESPlxiWAqgpApf-l6oFVjoYB4jbEWTJCha7x-HzXEtvP4A?e=TPhPyS Kinh Đội Trưởng (doitruong.mp3)]
 
</br></br>
 
</br></br>
 +
 
==See also==
 
==See also==
 
[[Ca Hát]]
 
[[Ca Hát]]

Latest revision as of 23:49, 12 March 2020

Nguyện xin Giêsu anh cả từ nhân,
ngày đêm ban xuống muôn ơn phúc cho đội của con.
Giúp cho đoàn con nên những Tông Đồ nhiệt thành,
mở rộng nước Chúa cứu rỗi các linh hồn.

Đời con hy sinh nguy khó chẳng nề.
Bền tâm bác ái yêu Chúa yêu người thiết tha.
Rước lễ mỗi ngày dâng lên Cha tất cả cuộc sống.
Xứng danh Tông Đồ của Chúa Giêsu.

KinhDoiTruong.png

Sound Files

Kinh Đội Trưởng (doitruong.mp3)

See also

Ca Hát