Difference between revisions of "Kinh Dâng Ngày (song)"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Sound Files)
 
Line 6: Line 6:
  
 
== Sound Files ==
 
== Sound Files ==
[https://gsotntt.online/resources/songs/dn.mp3 Kinh Dâng Ngày (song) (dn.mp3)]
+
[https://veym.sharepoint.com/:u:/s/DA/Ec_4VsiX79dGqjEXrcFtWFoBN3rwTK3BQbrL4M-RTaWAsA?e=8Aiuc3 Kinh Dâng Ngày (song) (dangngay.mp3)]
 
</br>
 
</br>
 +
 
== See also ==
 
== See also ==
 
[[Ca Hát]]
 
[[Ca Hát]]

Latest revision as of 23:50, 12 March 2020

Ngày nay con dâng cho Chúa, xin Chúa thương nhận lòng trí chúng con.
Mọi cơn gian nan nguy khó, chúng con xin cầu theo ý Đức Giáo Hoàng sớm hôm.

Kinhdangngay.gif


Sound Files

Kinh Dâng Ngày (song) (dangngay.mp3)

See also

Ca Hát