Kinh Dâng Đêm

From VEYM Wiki
Revision as of 19:21, 29 October 2019 by Haomai (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria,
mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn.
Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua.
Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la.
Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.

Kinhdangdem.jpg

Sound Files

Kinh Dâng Đêm (dd.mp3)

See also

Ca Hát