Difference between revisions of "Kinh Nguyện – Prayers"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "==Các kinh nguyện Sống Ngày Thánh Thể - Prayers for Living the Eucharistic Day== ==Các kinh nguyện trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể==")
 
(Các kinh nguyện Sống Ngày Thánh Thể - Prayers for Living the Eucharistic Day)
Line 1: Line 1:
 
==Các kinh nguyện Sống Ngày Thánh Thể - Prayers for Living the Eucharistic Day==
 
==Các kinh nguyện Sống Ngày Thánh Thể - Prayers for Living the Eucharistic Day==
 +
{| class="wikitable"
 +
|-style="vertical-align: top;"
 +
|'''Kinh Lạy Cha'''<br>
 +
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen
 +
|'''Our Father'''<br>
 +
Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
 +
|-style="vertical-align: top;"
 +
|'''Kinh Kính Mừng'''<br>
 +
Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen
 +
|'''Hail Mary'''<br>
 +
Hail Mary, Full of Grace, The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen.
 +
|-style="vertical-align: top;"
 +
|'''Kinh Sáng Danh'''<br>
 +
Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
 +
|'''Glory Be'''<br>
 +
Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen.
 +
|-style="vertical-align: top;"
 +
|'''Kinh Dâng Ngày (đọc)'''<br>
 +
Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen.
 +
|'''Morning Offering Prayer'''<br>
 +
O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joys, and sufferings of this day for all the intentions of your Sacred Heart, in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout the world, for the salvation of souls, the reparation of sins, the reunion of all Christians, and in particular for the intentions of the Holy Father this month. Amen.
 +
|-style="vertical-align: top;"
 +
|'''Kinh Dâng Đêm (hát)'''<br>
 +
Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.
 +
|
 +
|-style="vertical-align: top;"
 +
|'''Kinh Ăn Năn Tội'''<br>
 +
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
 +
|'''Act of Contrition'''<br>
 +
My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against You Whom I should love above all things, I firmly intend, with Your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. Our Savior Jesus Christ, suffered and died for us. In His name, my God, have mercy. Amen.
 +
|-style="vertical-align: top;"
 +
|'''Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng'''<br>
 +
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con, và ở lại với con luôn mãi. Amen.
 +
|'''Act of Spiritual Communion'''<br>
 +
My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.
 +
|-style="vertical-align: top;"
 +
|'''Kinh Truyền Tin'''<br>
 +
<u>Xướng:</u> Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.<br>
 +
<u>Đáp:</u> Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.<br>
 +
''Kính mừng….. Thánh Maria……''<br>
 +
<u>Xướng:</u> Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.<br>
 +
<u>Đáp:</u> Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.<br>
 +
''Kính mừng….. Thánh Maria……''<br>
 +
<u>Xướng:</u> Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.<br>
 +
<u>Đáp:</u> Và ở cùng chúng con.<br>
 +
''Kính mừng….. Thánh Maria……''<br>
 +
<u>Xướng:</u> Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.<br>
 +
<u>Đáp:</u> Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.<br>
 +
<br>
 +
Lời Nguyện<br>
 +
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.
 +
|'''Angelus'''<br>
 +
<u>V.</u> The Angel of the Lord declared unto Mary, <br>
 +
<u>R.</u> And she conceived of the Holy Spirit. <br>
 +
''Hail Mary, etc... ''<br>
 +
<u>V.</u> Behold the handmaid of the Lord. <br>
 +
<u>R.</u> Be it done unto me according to Your Word. <br>
 +
''Hail Mary, etc... ''<br>
 +
<u>V.</u> And the Word was made flesh, <br>
 +
<u>R.</u> And dwelt among us. <br>
 +
''Hail Mary, etc... ''<br>
 +
<u>V.</u> Pray for us, O holy Mother of God. <br>
 +
<u>R.</u> That we may be made worthy of the promises of Christ. <br>
 +
<br>
 +
Let us pray: <br>
 +
Pour forth, we beseech You, O Lord, Your Grace into our hearts; that as we have known the incarnation of Christ, your Son by the message of an angel, so by His passion and cross we may be brought to the glory of His Resurrection. Through the same Christ, our Lord. Amen.
 +
|}
 +
 
==Các kinh nguyện trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể==
 
==Các kinh nguyện trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể==

Revision as of 16:01, 5 March 2020

Các kinh nguyện Sống Ngày Thánh Thể - Prayers for Living the Eucharistic Day

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Our Father

Our Father, Who art in heaven, Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen

Hail Mary

Hail Mary, Full of Grace, The Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now, and at the hour of our death. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng Danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Glory Be

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Kinh Dâng Ngày (đọc)

Lạy Trái Tim Cực Thánh Ðức Chúa Giêsu. Con nhờ Trái Tim Cực Sạch Ðức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay. Cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho Trái Tim Chúa có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Ðức Giáo Hoàng. Amen.

Morning Offering Prayer

O Jesus, through the Immaculate Heart of Mary, I offer you my prayers, works, joys, and sufferings of this day for all the intentions of your Sacred Heart, in union with the Holy Sacrifice of the Mass throughout the world, for the salvation of souls, the reparation of sins, the reunion of all Christians, and in particular for the intentions of the Holy Father this month. Amen.

Kinh Dâng Đêm (hát)

Trời đã xế chiều, Giêsu ơi con nhờ tay Mẹ Maria, mà dâng lên Chúa, dâng chúc lời cám ơn, dâng trót cả xác hồn. Các việc con làm, các lời con xin, cùng với mọi khó nguy con chịu trót một ngày qua. Cùng với bóng chiều tà, Giêsu Maria, con hòa ca, dâng về nơi bao la. Chúa ban phép lành, một đêm ngủ an bình, hồn trong xác tươi xinh.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Act of Contrition

My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against You Whom I should love above all things, I firmly intend, with Your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. Our Savior Jesus Christ, suffered and died for us. In His name, my God, have mercy. Amen.

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con yêu mến Chúa. Xin Chúa ngự vào tâm hồn con, và ở lại với con luôn mãi. Amen.

Act of Spiritual Communion

My Jesus, I believe that You are present in the Most Holy Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.

Kinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.
Kính mừng….. Thánh Maria……
Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời Nguyện
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

Angelus

V. The Angel of the Lord declared unto Mary,
R. And she conceived of the Holy Spirit.
Hail Mary, etc...
V. Behold the handmaid of the Lord.
R. Be it done unto me according to Your Word.
Hail Mary, etc...
V. And the Word was made flesh,
R. And dwelt among us.
Hail Mary, etc...
V. Pray for us, O holy Mother of God.
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray:
Pour forth, we beseech You, O Lord, Your Grace into our hearts; that as we have known the incarnation of Christ, your Son by the message of an angel, so by His passion and cross we may be brought to the glory of His Resurrection. Through the same Christ, our Lord. Amen.

Các kinh nguyện trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể