Difference between revisions of "Kinh Trước Khi Ăn"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Sound Files)
 
Line 5: Line 5:
  
 
==Sound Files==
 
==Sound Files==
[https://gsotntt.online/resources/songs/ta.mp3 Kinh Trước Khi Ăn (ta.mp3)]
+
[https://veym.sharepoint.com/:u:/s/DA/EY_na9zKEc5Dmh2mtuHJQncBCZgOvwzJf1PPEKE4hqMkFQ?e=1COrWI Kinh Trước Khi Ăn (truockhian.mp3)]
  
 
==See also==
 
==See also==
 
[[Ca Hát]]
 
[[Ca Hát]]
 
</br></br>
 
</br></br>

Latest revision as of 23:50, 12 March 2020

Nguyện xin, nguyện xin Chúa Cả mở tay chúc phúc,
cho chúng con dùng, cho chúng con dùng nên các thực phẩm này.

TruocKhiAn.png

Sound Files

Kinh Trước Khi Ăn (truockhian.mp3)

See also

Ca Hát