Difference between revisions of "Quốc Ca Việt Nam"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Sound Files)
(Sound Files)
 
Line 22: Line 22:
  
 
== Sound Files ==
 
== Sound Files ==
[https://veym.sharepoint.com/:u:/s/DA/EeyIw_S_lD5Dpq5AJOJpKU4Bgl4lqHwQ_p1dve1aU1hVJw?e=CxXZ0F Quốc Ca Việt Nam]
+
[https://veym.sharepoint.com/:u:/s/DA/EeyIw_S_lD5Dpq5AJOJpKU4Bgl4lqHwQ_p1dve1aU1hVJw?e=CxXZ0F Quốc Ca Việt Nam (quocca.mp3)]
 
</br>
 
</br>
  
 
== See also ==
 
== See also ==
 
[[Ca Hát]]
 
[[Ca Hát]]

Latest revision as of 23:43, 12 March 2020

Này công dân ơi, Đứng lên đáp lời sông núi,
đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai quốc dân cùng xông pha khói tên,
làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.

Dù cho thây phơi trên gươm giáo,
thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống, lúc biến phải cần giải nguy,
người công dân luôn vững bền tâm trí,
hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi
vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.

Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ.
Công dân ơi, mau làm cho cõi bờ,
thoát cơn tàn phá, vẻ vang nòi giống
xứng danh nghìn năm dòng giống Lạc Hồng.

Quocca.pngSound Files

Quốc Ca Việt Nam (quocca.mp3)

See also

Ca Hát