Sống Ngày Thánh Thể

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

For English, see Living the Eucharistic Day.


Sống Ngày Thánh Thể là ngày sống của người Thiếu Nhi Thánh Thể trong đó Chúa Giêsu là mặt trời, là trung tâm của ngày sống.