Pages with the fewest revisions

Jump to: navigation, search

Showing below up to 41 results in range #1 to #41.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Ngày Thánh Thể‏‎ (1 revision - redirect page)
 2. Nội Quy‏‎ (1 revision - redirect page)
 3. Sign of the Cross‏‎ (1 revision)
 4. Kinh Lạy Cha‏‎ (1 revision)
 5. Test‏‎ (1 revision - redirect page)
 6. Thử nghiệm‏‎ (1 revision - redirect page)
 7. Tên Đội và Lời Đáp (Team Names and Responses)‏‎ (2 revisions)
 8. TNTT‏‎ (2 revisions)
 9. Bảng Đối Chiếu Các Danh Từ Chuyên Môn Việt-Anh‏‎ (2 revisions)
 10. Tâm Ca Samaritanô‏‎ (3 revisions)
 11. Ấu Nhi Ca‏‎ (3 revisions)
 12. Star-Spangled Banner‏‎ (3 revisions)
 13. Act of Contrition‏‎ (3 revisions)
 14. Thiếu Nhi Ca‏‎ (3 revisions)
 15. Ca Tạm Biệt‏‎ (3 revisions)
 16. Nghĩa Sĩ Ca‏‎ (4 revisions)
 17. Eucharistic Fire‏‎ (4 revisions)
 18. Kinh Dâng Ngày (song)‏‎ (4 revisions)
 19. Kinh Trước Khi Ăn‏‎ (4 revisions)
 20. Kinh Đội Trưởng‏‎ (4 revisions)
 21. Kinh Dâng Đêm‏‎ (5 revisions)
 22. Kinh Huynh Trưởng‏‎ (5 revisions)
 23. Kinh Nguyện – Prayers‏‎ (5 revisions)
 24. The Hail Mary‏‎ (5 revisions)
 25. Thiếu Nhi Tân Hành Ca‏‎ (5 revisions)
 26. Sống Ngày Thánh Thể‏‎ (6 revisions)
 27. Kinh Sau Khi Ăn‏‎ (6 revisions)
 28. Mang Lửa Về Tim‏‎ (6 revisions)
 29. The Glory Be‏‎ (7 revisions)
 30. Hiệp Hành Ca‏‎ (8 revisions)
 31. Quốc Ca Việt Nam‏‎ (8 revisions)
 32. Gọi Lửa‏‎ (9 revisions)
 33. Chào Lửa Thiêng‏‎ (9 revisions)
 34. The Our Father‏‎ (10 revisions)
 35. Câu Chuyện Tình Thương‏‎ (15 revisions)
 36. VEYM‏‎ (17 revisions)
 37. Lửa Thiêng Thánh Thể‏‎ (24 revisions)
 38. Main Page‏‎ (31 revisions)
 39. Ca Hát‏‎ (44 revisions)
 40. Living the Eucharistic Day‏‎ (52 revisions)
 41. Nội Quy (2019)‏‎ (84 revisions)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)