Difference between revisions of "Tâm Ca Samaritanô"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!<br/> Đã yêu anh em bằng con tim.<br/> Bằng muôn hy sinh đượm tình người!<br/> Ôi đẹp thay nghĩa cử, ôi đẹp th...")
 
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
(No difference)

Latest revision as of 23:57, 12 March 2020

Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!
Đã yêu anh em bằng con tim.
Bằng muôn hy sinh đượm tình người!
Ôi đẹp thay nghĩa cử, ôi đẹp thay đôi bàn tay:
"Đôi bàn tay nở hoa tình thương,
Đôi bàn tay nở hoa tình người."
Samaritanô! Samaritanô!
Yêu người, yêu người như là anh em.
Yêu người như yêu mình.
Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!

Tamcasamaritano.png

Sound Files


See also

Ca Hát