Difference between revisions of "Tâm Ca Samaritanô"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
 
Line 10: Line 10:
 
Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!<br/>
 
Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!<br/>
  
[[File:tamcasamaritano.png]]
+
[[File:tamcasamaritano.png|600px]]
  
 
==Sound Files==
 
==Sound Files==

Latest revision as of 23:57, 12 March 2020

Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!
Đã yêu anh em bằng con tim.
Bằng muôn hy sinh đượm tình người!
Ôi đẹp thay nghĩa cử, ôi đẹp thay đôi bàn tay:
"Đôi bàn tay nở hoa tình thương,
Đôi bàn tay nở hoa tình người."
Samaritanô! Samaritanô!
Yêu người, yêu người như là anh em.
Yêu người như yêu mình.
Samaritanô! Samaritanô! Samaritanô!

Tamcasamaritano.png

Sound Files


See also

Ca Hát