TNTT

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

Chúng tôi là ai?

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận, dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Công giáo. Mục đích của chúng tôi là dạy cho những người trẻ trở thành những người có đạo đức và những Kitô hữu tốt. Chúng tôi đồng thời cũng cung cấp các công tác tông đồ cho giới trẻ. Trong suốt nhiều năm phục vụ, Phong trào đã bắt kịp với những thay đổi về văn hóa và xã hội ngày nay với nỗ lực tiếp cận với giới trẻ mọi thời đại.

Mục Đích

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhằm hai mục đích tổng quát:

 1. Đào Luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo.
 2. Đoàn ngũ hoá và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Nền Tảng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh và Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo làm nền tảng để giáo dục và hướng dẫn giới trẻ trong các hoạt động.

Lý Tưởng

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể nhận Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm điểm, là nguồn sống thiêng liêng và là lý tưởng sống của đời mình.

Tôn Chỉ

 1. Sống Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể bằng Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, và Làm Việc Tông Đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cách riêng làm tông đồ cho giới trẻ: “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc Lệnh Tông Đồ Giáo Dân, số 12).
 2. Yêu mến và tôn kính Đức Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, để nhờ Mẹ chúng ta đón nhận Chúa và đem Chúa vào đời một cách tuyệt hảo.
 3. Tôn kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, noi gương và nên chứng tá Tin Mừng Chúa Kitô như các Ngài.
 4. Yêu mến và vâng phục vị đại diện Chúa Kitô là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của Thiếu Nhi Thánh Thể, đồng thời cầu nguyện và thực hiện những ý chỉ hằng tháng của Ngài.
 5. Thăng tiến con người nhân bản. Bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc Việt Nam.

10 Điều Tâm Niệm

 1. Thiếu Nhi mỗi sáng dâng ngày, Điểm tô đời sống hương bay nguyện cầu.
 2. Thiếu Nhi Thánh Thể nhiệm mầu, Tôn sùng rước lễ, nhà chầu viếng thăm.
 3. Thiếu Nhi Thánh Giá Chúa nằm, Nhìn lên phấn khởi chuyên cần hy sinh.
 4. Thiếu Nhi nhờ Mẹ đinh ninh, Quyết làm gương sáng xứng danh tông đồ.
 5. Thiếu Nhi mọi việc nhỏ to, Tinh thần vâng phục chuyên lo đậm đà.
 6. Thiếu Nhi đằm thắm nết na, Nói năng hành động nõn nà trắng trong.
 7. Thiếu Nhi bác ái một lòng, Tim luôn quảng đại mới mong giúp người.
 8. Thiếu Nhi ngay thẳng trọn đời, Nói làm đúng mực người người tin yêu.
 9. Thiếu Nhi dù khó trăm chiều, Chu toàn bổn phận mọi điều chăm chuyên.
 10. Thiếu Nhi thực hiện hoa thiêng, Chép ghi mỗi tối cộng biên mỗi tuần.