Difference between revisions of "Thiếu Nhi Tân Hành Ca"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Thiếu Nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới,</br> theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời.</br> Được trang bị dũng mạnh bằng t...")
 
(Sound Files)
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 15: Line 15:
 
[[File:ThieuNhiTanHanhCa1.png|600px]]
 
[[File:ThieuNhiTanHanhCa1.png|600px]]
 
[[File:ThieuNhiTanHanhCa2.png|600px]]
 
[[File:ThieuNhiTanHanhCa2.png|600px]]
 +
</br>
 +
 +
== Sound Files ==
 +
[https://veym.sharepoint.com/:u:/s/DA/ESy-FlpPDrRNk9phYiA6MMgB9qCCiZHUfB5uASbv34rpmQ?e=gP3FmC Thiếu Nhi Tân Hành Ca (thieunhitanhanhca.mp3)]
 +
</br>
 +
 +
== See also ==
 +
[[Ca Hát]]
 +
</br>
 +
</br>

Latest revision as of 23:44, 12 March 2020

Thiếu Nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới,
theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời.
Được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới,
tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai.

Cùng đi hỡi các Thiếu Nhi, cùng đi với Chúa Kitô.
Nguồn Sống Thánh Thể chan hòa,
là lý tưởng của người Thiếu Nhi hôm nay!

Thiếu Nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới,
thánh hóa môi trường rèn những khả năng phi thường.
Bằng nguyện cầu hy sinh và một bầu khí mới,
tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi.

ThieuNhiTanHanhCa1.png ThieuNhiTanHanhCa2.png

Sound Files

Thiếu Nhi Tân Hành Ca (thieunhitanhanhca.mp3)

See also

Ca Hát