Difference between revisions of "Thiếu Nhi Tân Hành Ca"

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search
(Sound Files)
(Sound Files)
 
Line 18: Line 18:
  
 
== Sound Files ==
 
== Sound Files ==
[https://veym.sharepoint.com/sites/DA/Shared%20Documents/07%20Wiki/02%20Working/Official%20Songs/thieunhitanhanhca.mp3 Thiếu Nhi Tân Hành Ca (thieunhitanhanhca.mp3)]
+
[https://veym.sharepoint.com/:u:/s/DA/ESy-FlpPDrRNk9phYiA6MMgB9qCCiZHUfB5uASbv34rpmQ?e=gP3FmC Thiếu Nhi Tân Hành Ca (thieunhitanhanhca.mp3)]
 
</br>
 
</br>
  

Latest revision as of 23:44, 12 March 2020

Thiếu Nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới,
theo tiếng Giáo Hội và tiếng quê hương kêu mời.
Được trang bị dũng mạnh bằng tinh thần mới,
tuổi trẻ Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai.

Cùng đi hỡi các Thiếu Nhi, cùng đi với Chúa Kitô.
Nguồn Sống Thánh Thể chan hòa,
là lý tưởng của người Thiếu Nhi hôm nay!

Thiếu Nhi Việt Nam quyết tâm trong giai đoạn mới,
thánh hóa môi trường rèn những khả năng phi thường.
Bằng nguyện cầu hy sinh và một bầu khí mới,
tuổi trẻ Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ mọi nơi.

ThieuNhiTanHanhCa1.png ThieuNhiTanHanhCa2.png

Sound Files

Thiếu Nhi Tân Hành Ca (thieunhitanhanhca.mp3)

See also

Ca Hát