Gọi Lửa

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng sáng lên trong đêm âm u soi đời tăm tối bao nhiêu âu lo.
Lửa Thiêng ơi hãy đến, bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan.


Goilua.png


Sound Files

Gọi Lửa (goilua.mp3)

See also

Ca Hát