Kinh Huynh Trưởng

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

Lạy Chúa Giêsu Huynh Trưởng Tối Cao,
xin dạy con biết hy sinh cao thượng,
phụng sự Chúa và giúp ích mọi người.
Xin dạy con biết hy sinh không cần báo đáp,
luôn xông pha không ngại bão táp,
đẹp ý Cha trên trời, trong tình thương yêu hết mọi người.

KinhHuynhTruong.png

Sound Files

Kinh Huynh Trưởng (huynhtruong.mp3)

See also

Ca Hát