Kinh Lạy Cha

From VEYM Wiki
Jump to: navigation, search

Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cách cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha (Mattheu 6, 9-13). Đó là lời cầu nguyện tuyệt hảo nhất đã được soạn thảo, và truyền dạy cho chúng ta bởi chính Chúa Giêsu. Những từ và ý nghĩa của Kinh Lạy Cha đã được chọn lọc bởi sự khôn ngoan và tình yêu vô hạn của Chúa Giêsu, là nguồn mạch của lòng thương xót và ân sủng. Kinh Lạy Cha hàm chứa mọi điều mà chúng ta muốn cầu xin. Lời kinh này chỉ cho chúng ta thấy cách cầu nguyện tuyệt hảo nhất: trước tiên chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, và sau đó chúng ta xin Chúa những ước nguyện của chúng ta..

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng; nước Cha trị đến;
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày;
và tha nợ chúng con;
như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ; nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Amen


“Lạy Cha chúng con”

 • “Cha” là một từ thân thương, gần gũi trong ngôn ngữ của con người.
 • Tình yêu thương và sự trìu mến vô tận của Thiên Chúa đảm bảo với chúng ta rằng, Ngài là Cha của chúng ta trong sự chân thật, trìu mến và tạo cảm giác thân mật nhất của các ngôn từ
 • Ngài truyền dạy chúng ta đếnvới Ngài như trẻ nhỏ tâm sự với người Cha đáng kính của chúng.
 • Thiên Chúa không đơn thuần yêu cầu chúng ta tôn sùng và thờ lạy Ngài, mà Ngài muốn sự khao khát, yêu thương, niềm cậy tin, phó thác từ chúng ta.

“Ở trên trời”

 • Khi chúng ta nói Chúa ở trên trời, chúng ta muốn tuyên xưng xác tín rằng:
  • Thiên Chúa vượt trên tất cả mọi thứ nơi trần gian.
 • Nó diễn tả :
  • Sự uy nghi và Thánh Thiện của Thiên Chúa.
  • Chúa hiện diện trong tâm hồn của những người công chính.

“Nguyện Danh Cha Cả Sáng”

 • Những từ ngữ này dùng để ca ngợi và tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng Thánh.
  • Điều này nói lên những đòi hỏi trong Bí tích Rửa tội, là để sự thánh hóa của Thiên Chúa làm mới lại cuộc sống của chúng ta.
  • Qua cuộc sống và những lời cầu nguyện của chúng ta tôn vinh Thiên Chúa, những người khác cũng nhận ra và tôn vinh Ngài.

“Nước Cha Trị Đến”

 • Cầu nguyện cho vương quyền của Thiên Chúa ngày càng lớn lên qua việc thánh hoá con người trong Chúa Thánh Thần.

“Ý Cha Thể Hiện Dưới Đất Cũng Như Trên Trời”

 • Ý của Chúa Cha là muốn cho mọi người được ơn cứu độ
  • Chúa Giêsu đã đến để chu toàn ý định cứu độ của Chúa Cha.
  • Chúng ta cầu xin cho lòng thương xót của Ngài được thành toàn.

“Xin Cha Cho Chúng Con Hôm Nay Lương Thực Hằng Ngày”

 • Chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Đấng tốt lành, vượt trên mọi sự tốt lành.
 • Chúng ta xin Thiên Chúa ban lương thực hằng ngày để được sống, và biết giúp đỡ những người khó khăn nếu chúng ta nhận được ơn dư đầy.
 • Chúng ta cũng cầu xin cho chúng ta biết khát khao Lời Chúa và Mình Thánh Chúa, cũng như đói khát ơn Chúa Thánh Thần.

“Và tha nợ chúng con”

 • Nhận biết mình là kẻ tội lỗi trước mặt Chúa.
 • Tuyên xưng lòng Thương Xót của Chúa Cha qua Chúa Con và các Bí Tích.

“Như Chúng Con Cũng Tha Kẻ Có Nợ Chúng Con”

 • Lòng Thương Xót chỉ có thể đi vào trong tâm hồn ta, nếu chúng ta biết tha thứ cho kẻ thù của mình.
 • Tha thứ là thể hiện lòng thương xót, khoan dung của Thiên Chúa và là một trong những đỉnh cao của kinh nguyện Kitô Giáo.

“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”

 • Cám dỗ dẫn đến tội lỗi và sự chết. Chúng ta:
  • Xin cho chúng ta không trở nên mềm yếu dưới quyền lực của cơn cám dỗ,
  • Xin cho chúng ta không chiều theo những cám dỗ,
  • Cầu xin cho chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng đã chiến thắng cám dỗ bằng lời cầu nguyện,
  • Khi gặp những thử thách, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta lớn lên trong sự nhân lành.
  • Cầu xin cho chúng ta ơn tỉnh thức và bền vững đến cùng.

“Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”

 • Chúng ta xin cho tất cả nhân loại được giải thoát khỏi Satan, và mọi việc làm của nó.
 • Chúng ta xin hồng ân quý giá, là sự bình an và ân sủng để kiên trì cho đến ngày Đức Kitô lại đến để giải thoát chúng ta khỏi sự dữ.

“Amen”

 • Chúng ta xin Chúa dùng chúng ta như khí cụ của Ngài
 • Chúng ta xác tín chấp nhận những lời Thiên Chúa dạy chúng ta trong lời kinh này.

See also

Sống Ngày Thánh Thể

References